ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

คลิกดูรายละเอียด>>> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 

คลิกดูรายละเอียด>>> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

คลิกดูรายละเอียด>>> ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ