ประกาศการเรียนเตรียมความพร้อมของโครงการ EP

การเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นม.1 – ม.3 จะเริ่มเรียนในวันที่ 2 – 3 , 8 – 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 (วรรณทัศน์) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ