ประกาศรับนักเรียนประเภทประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

รับสมัคร วันที่ 3-6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การรับนักเรียนประเภทEPเพิ่มเติม ครั้งที่ 2