ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์