บริการยื่นขอหลักฐานทางการศึกษารูปแบบ Online

งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพิ่มช่องทางการยื่นขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบ Online  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล   คลิกที่นี่เพื่อดูสถานะของเอกสาร