นำเสนอผลงานประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

205คณะ กรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ของ สพฐ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณอาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมี นายภูมิ แซ่หลี ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2554 นายชาญชิต ชิตพยัคฆ์ ประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2555 และคณะกรรมการนักเรียนทั้ง 2 รุ่น ให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมิน

224 222 223 219 220 221 211 218 207 210 205 206