นางบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

0000001สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางบุญส่ง  ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555