ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Print25 ธันวาคม 2555 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และองค์กรต่าง ๆ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ดูคลังภาพ