ติวโอเน็ต ม.๓

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดติวโอเน็ตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในรายวิชาสังคมศึกษาและภาษาต่างประเทศ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ : https://photos.app.goo.gl/5w85pkNDzrN2LWjeA