“ตรวจสอบบัญชีเรียกชื่อและห้องสอบผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้มีการสอบความรู้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2561 ใน วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ตามลิงค์

https://drive.google.com/drive/folders/1JB1fJ-3T1RR4lrP4y8Lbvrqg7yg2Z1ey?usp=sharing