จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ ๘๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  นำโดยนายเกรียงไกร  แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี   และรองผู้อำนวยการร่วมถึงคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  ห้องแสดงใหญ่  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี