จดหมายข่าวช่อชมพู ฉบับที่ ๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสุราฎร์ธานีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสุราฎร์ธานีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรรกฎาคม ๒๕๖๕  นำโดยนายเกรียงไกร  แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี  และคณะผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมพิธี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี  หอประชุมครูลำยอง