งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

IMG_7210โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิด งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามหน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลังภาพถ่าย

IMG_3873

เมื่อเวลา 8.00 . วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีเปิด งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง นายเสิรมศักดิ์ ดิษฐปานผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

m IMG_3861

กิจกรรมครั้งนี้ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 บูธ รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้มีความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ณ อาคาร 100ปี หอประชุมครูลำยอง ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ และ แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งภายในงานมีนักเรียนจากสถาบันต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

IMG_3947 IMG_3982_resize IMG_3976_resize