งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่าง วันที่ 20 – 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ภาคใต้