ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555

p36108851054โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

  ค่ายศิลป์สรรค์รักษ์โลก วันที่ 21-22 ก.ค. 2555  ณ  บ่อหินฟาร์มสเตย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังของนักเรียนชั้น ม5/8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี