คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี