ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง

ตามหนังสือโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ที่ ศธ 04241.40/1188 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงาน ตามที่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งได้พยายามนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางสื่อออนไลน์ ,บัตรสนเท่ห์ ส่งผลด้านลบต่อภาพพจน์โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับ 100 ปี ทางฝ่ายบริหารโรงเรียนจึงเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระแสที่ออกไปทำลายโรงเรียนซึ่งไม่มีหลักฐานและข้อเท็จจริง จึงได้นัดหมายผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล แต่เนื่องจากวันเวลาดังกล่าวเป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนจัดให้มี การสอบกลางภาค คุณครูแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เรื่องการสอบของนักเรียน และไม่ได้เป็นวันหยุดราชการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองจำนวนมาก จึงขอเลื่อนประชุมไปก่อน และจะนัดหมายวันเวลาอีกครั้งหนึ่ง …คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม