ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556

Asean_logo_100xกำหนดจัดงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในวันที่  25 – 26 กรกฎาคม  2556

คลิก >>> รายละเอียด
คลิก >>>แบบตอบรับ