ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร”วันนี้วันพระ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “วันนี้วันพระ” ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณหอประชุม 100 ปี ครูลำยอง ของที่ได้จากการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้จัดมอบให้กับสำนักสงฆ์วัดคลองโสด ศูนย์พัฒนาเด็กและสตรีสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี