ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการจิรพรรณ์ มุกดารัตน์

ขอต้อนรับ
รองผู้อำนวยการจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
สู่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ด้วยความยินดียิ่ง

page1

ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง