กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

1001167_193282990826790_1270246491_nกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเข้าเรียน เช้าวันที่ 11 มิ.ย. 2556..

995817_193285727493183_1427698177_n 947107_193286084159814_2048629812_n 943462_193285954159827_1845743312_n 942582_193283180826771_193038885_n