กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2560

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน
ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ทั้งอดีต,ปัจจุบัน รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้

ภาพโดย : สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี