กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายในวันงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. การแข่งขันตอบปัญหา
2. การแข่งขันแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
3. การแข่งขันโยนไข่ไม่แตก
4. การแข่งขันแฟชั่นโชว์
5. การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ ได้ที่ลิงค์ : goo.gl/EeN4hp
ลิงค์สำหรับสมัครแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ : goo.gl/6ACBkt