กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

    ด้วยสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอเชิญกองลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมพิธีการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมระลึกถึงและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 11.00 น. ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

P1020666P1020670 P1020677 P1020683 P1020692 P1020694 P1020709 P1020734 P1020741 P1020743 P1020746 P1020747