กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู นักเรียน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับ ทราบกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดดังนี้

  • ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 ตุลาคม 2556
  • เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556

 ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดูตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ได้ทางเว็บไซด์ โรงเรียน http://www.st.ac.th วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

หมายเหตุ การเรียนการสอน ในวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2556 ให้นักเรียนจัดตารางสอนของ
วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2556 มาเรียนแทน เนื่องจาก คณะครู และนักเรียนจำนวนหนึ่ง
เข้าร่วมโครงการ MOU กับ โรงเรียน BUKET JUMBUL ประเทศมาเลเซีย

อ่านประกาศคลิ๊กที่นี่