กำหนดการจัดกิจกรรมวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1-21 ธันวาคม 2561

– จัดบอร์ดนิทรรศการ ประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ บทความเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับทูลเกล้าฯถวายพระสมัญญาพระบิดาศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย

1. พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ

2. พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

3. พระบิดาแห่งฝนหลวง

4. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

5. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

6. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย

8. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

– ทำบุญตักบาตร เวลา 07.00-07.40 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ธรรมอุทิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

– พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยคณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เวลา 08.10 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคาร 1 ธรรมอุทิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

– พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

– พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี