การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

card_logo9999999โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

รายละเอียด >>>การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี