การประชุม TQA ร.ร.มาตรฐานสากล

971456_192972787524477_1593160498_nครูโรงเรียนสุราษฏร์พิทยานำโดย รองจันทรา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง TQA ร.ร.มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนสุราษฏธานี เพื่อพัฒนาร่วมกัน บรรยากาศกัลยาณมิตร

968921_192973114191111_765921806_n 947049_192973357524420_1493389005_n 944124_192973520857737_1860934368_n