การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) และห้องเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และห้องเรียนนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาห้องเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน และเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๓,๔ และ ๖  ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕  ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้น (Classroom meeting) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒