การจัดกิจกรรมวันวิญญาณ ประจำปี 2555 ….


1120ประกาศจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน :
 ด้วยในวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันประเพณ๊ของโรงเรียน คือ วันวิญญาณ ซึ่งมีกิจกรรมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ครูลำยอง วิศุภกาญจน์ และพิธีการทางศาสนา บริเวณหอประชุมครูลำยอง