กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 4 รายการ เตรียมไปต่อระดับภาค

IMG_1763

เมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย ระดับสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี เขต 1 สรุปผลการแข่งขัน  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีชนะเลิศการแข่งขัน  4  รายการ  ดังนี้

1.  ชนะเลิศการแข่งขัน  การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี  11 ม. 1- ม.3  ได้แก่

เด็กหญิงตติยาภรณ์    คุ้มชำนาญ

เด็กหญิงพลอย    รัตนศิริแสงโชติ

ฝึกซ้อมโดย

คุณครูภาทิพ    ศรีสุทธิ์  และ  คุณครูอริยา    มุขดาร์

2.  ชนะเลิศการแข่งขัน  การกล่าวสุนทรพจน์  ม. 1 – ม.3  ได้แก่

เด็กหญิงกรกช    สามนเสน

IMG_1687

 

ฝึกซ้อมโดย

คุณครูประทีป  ศรีรุ่งเรือง

3.  ชนะเลิศการแข่งขัน  การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)  ม. 4- ม.6   ได้แก่

นางสาวจุฑารัตน์    นาครอด

ฝึกซ้อมโดย

คุณครูประทีป  ศรีรุ่งเรือง

4.  ชนะเลิศการแข่งขัน  การเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ม. 4- ม.6  ได้แก่   นางสาวนาตยา    บุญสิน

ฝึกซ้อมโดย

คุณครูประทีป  ศรีรุ่งเรือง

ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะได้เตรียมฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป

 

IMG_1691IMG_1694

IMG_1858 IMG_1842 IMG_1803  IMG_1699  IMG_1875 IMG_1853 IMG_1826 IMG_1809 IMG_1769 IMG_1738 IMG_1707   IMG_1908