กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง

IMG_5987วันที่ ๕-๖ กรกฎาคม และวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ และะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง

 

 

 

 

IMG_5970 IMG_6005 IMG_5987 IMG_5986 IMG_5979 IMG_5967 IMG_6035_resize IMG_6034_resize IMG_6040_resize IMG_6039_resize IMG_6079_resize IMG_6054_resize