No Image

ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1,ม.4 โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558

มีนาคม 3, 2015 webadmin 0

ตามที่โรงเรียนได้สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 1 มีนาคม 2558 ไปแล้วนั้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอประกาศผลการสอบนักเรียนโครงการพิเศษ รายละเอียดดังนี้