ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

พฤศจิกายน 7, 2022 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

พฤศจิกายน 7, 2022 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

ตุลาคม 20, 2022 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา อ่านประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

ตุลาคม 18, 2022 hr 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน, สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ประกาศ  

No Image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย/สังคม

ตุลาคม 6, 2022 hr 0

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย อ่าน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาฯ อ่าน

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กันยายน 12, 2022 hr 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง  1 อัตรา อ่านประกาศ