No Image

การประชุม TQA ร.ร.มาตรฐานสากล

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

ครูโรงเรียนสุราษฏร์พิทยานำโดย รองจันทรา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง TQA ร.ร.มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนสุราษฏธานี เพื่อพัฒนาร่วมกัน บรรยากาศกัลยาณมิตร

No Image

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนสุราษฏร์ธานี

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

บรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนสุราษฏร์ธานี เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีครูคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ..เป้าหมาย เก่ง ดี มีสุข..

No Image

อบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง Inspiring Science

มิถุนายน 13, 2013 epsurat 0

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม.11 จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ เรื่อง Inspiring Science วันที่ 5-6 มิ.ย. 2556 ณ อาคารสมเพชรวารีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

No Image

ประกาศการเรียนเตรียมความพร้อมของโครงการ EP

มีนาคม 29, 2013 epsurat 0

การเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นม.1 – ม.3 จะเริ่มเรียนในวันที่ 2 – 3 , 8 – 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 (วรรณทัศน์) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ