โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมจัด นิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล

971848_204426329712456_429448695_nโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร่วมจัด นิทรรศการ โรงเรียนมาตรฐานสากล เรื่อง การปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมสยามธานี สุราษฏร์ธานี

1075793_204424699712619_1453181852_n 1070077_204426603045762_77898946_n 1017500_204424949712594_1904026432_n 1013093_204425909712498_802828172_n 1004002_204424306379325_179390283_n 533578_204425556379200_1093130493_n 946581_204425299712559_1429781268_n  995412_204426186379137_996417142_n