โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (แทนอัตราว่าง)

ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

อ่านประกาศ

 

สมัครออนไลน์