โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2566 และคุณครูสมดี เคี่ยนบุ้น ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566