โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูจักรพันธ์ แซ่โค้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ