โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2

 สพม.11 เปิดรับสมัคร/สอบตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 2
ดูรายละเอียดที่  http://www.odos.moe.go.th/ สอบถามที่ 077-288801 ต่อ 31
วันที่ 17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2556  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนที่ประสงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข่าวอื่นๆส่งไปที่  schaiwoot@gmail.com