โครงการสอบแข่งขัน ASMO

ASMO_MSIA-300x183

 

 

กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ จัดสอบโครงการสอบแข่งขัน ASMO วิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2559
วันที่จัดสอบ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00 – 10.00 น. ห้อง 415 – 416