แจ้งกำหนดรับเอกสารจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

กำหนดรับเอกสารจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รับวันที่ 4 เมษายน 2565  เวลา  09.00 น.
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รับวันที่ 5 เมษายน 2565  เวลา  09.00 น. [อ่านต่อ..]

การแต่งกาย : ชุดนักเรียนหรือชุดพลศึกษา ตามระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ปกครองมารับแทนได้โดยการยื่นเอกสารแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน