ส.ธ.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08:00 น. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย การกล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การลงนามถวายความอาลัย และในโอกาสนี้ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กว่า 3,000 คน แปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
surat261