ประกาศผล สอบ Pretest ปีการศึกษา 2563

***ประกาศผลสอบแล้ว***
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบ Pretest ปีการศึกษา 2563
รับสมัคร 4-20 พ.ย. 2562
ชำระเงินภายในวันที่ 22 พ.ย. 2562
ประกาศห้องสอบ 27  พ.ย. 2562
สอบวันที่ 30 พ.ย. 2562
ประกาศผลวันที่ 4 ธ.ค. 2562
สมัครได้ที่ Website : https://www.st.ac.th/pretest/