ร้านสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเปิดจองชุดพละและจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน

ร้านสวัสดิการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเปิดจองชุดพละและจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ โรงยิมส์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้

รายการ

จำนวนเงิน ( บาท )
1.กางเกงพละ 240   บาท
2.เสื้อพละ 190   บาท
3. เสื้อสี 190   บาท
4.กระเป๋าถุงผ้า 100   บาท
5.กระเป๋าเป้ 280   บาท
6.สมุด ชุดละ 400   บาท