ผลการแข่งขัน Impromptu Speech

 

DSC01888

ขอแสดงความยินดีกัีบเด็กชายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 12 ที่ได้เดินทางไปแข่งที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ