ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียดในเอกสารแนบ >>>

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น