ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง  1 อัตรา

อ่านประกาศ