ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

อ่านประกาศ

 

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์