ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

1. ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อ่านประกาศ

2.ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

อ่านประกาศ

แบบฟอร์มสมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์